دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

حل اختلافات

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

جشن عروسی

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وضعیت‌های جسمی‌ در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

خدا پر جلال است

 • سطح: 6
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

وقتی برای ارزیابی

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

شرایط دوستی

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا