دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

حل اختلافات

  • سطح: 7
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

فروتنی

  • سطح: 2
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آمدن اولیه عیسی

  • سطح: 3
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای گمشدگان

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

کارگران در تاکستان

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا