دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

مرد نیکو

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

آموزش دادن کلام خدا

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

مجازات گناه

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای نیازهای مادی

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

میلاد مسیح - کریسمس

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اعتماد به نفس مسیحی‌

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا